list

21:32 Edit This 0 Comments »
List

.
Ktoś dostał list, komuś serce bije.
Idzie czytać pod kwitnące jabłonie.
Czyta. Chwyta się ręką za szyje
i dno traci, i w powietrzu tonie.

0 komentarze: